Top

Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı, iş faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etme çabasını içerir. Doğal kaynakları verimli kullanarak atık yönetimi ve enerji tasarrufu gibi alanlarda sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bununla birlikte, çalışanlar, tedarikçiler ve yerel topluluklarla kurulan ilişkilerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Bu değerleri uygulamak için ÇAĞDAŞ aşağıdaki yönergelere uymayı taahhüt etmektedir.

 1. Çalışanlarımız, yönetim ve sahiplerimiz arasında saygılı ilişkileri güçlendirmek ve şirketin zarar görmesini önlemek için gerekli adımları atmayı taahhüt ediyoruz.
 2. Yasadışı istihdam ve çocuk işçiliği gibi uygulamalardan kaçınacak, çalışanların fikri mülkiyet haklarını koruyacak ve yasa dışı faaliyetleri bildirmekten kaçınmayacağız.
 3. Ticari faaliyetlerimizi adil, güvenilir ve uzun vadeli ilişkilere dayalı olarak yürüteceğiz.
 4. Yasal ihracat-ithalat kontrol gerekliliklerini kesinlikle ihlal etmeyeceğiz.
 5. Şirket varlıklarını doğru bir şekilde yönetecek, yasa dışı kazançlardan kaçınacak ve başkalarının mülkiyetine yasa dışı olarak el koymayacağız.
 6. Her çalışanımız için adil ve insanca çalışma koşulları sağlayacak, ayrımcılık, mobbing veya mahremiyet ihlali gibi durumları engelleyeceğiz
 7. Adil bir rekabet ortamını destekleyecek ve tekel anlaşmaları gibi yasa dışı uygulamalardan kaçınacağız.
 8. Ticari işlemlerde yasal düzenlemelere ve kurallara tam uyum sağlayacak ve herhangi bir yasa ihlali yapmayacağız.
 9. Çevreye zarar vermeden faaliyet gösterecek ve çevresel riskleri en aza indirmek için sürekli çaba göstereceğiz.
 10. İş ilişkilerinde dürüstlük ve şeffaflığı temel ilke olarak benimseyecek, mali veya diğer faydalar sağlamaktan kaçınacak ve aşırı hediye alışverişleri gibi uygulamalardan kaçınacağız.
 11. Kara para aklama veya terörün finansmanına müsamaha göstermeyecek ve bu tür faaliyetlere katılmayacağız.
 12. Hassas bilgi ve verileri izinsiz olarak ifşa etmeyeceğiz ve gizliliklerini koruyacağız.
-
WhatsappWhatsapp